Zoznam kňazov

 Historicky zaznamenaný zoznam kňazov farnosti Brusno

1. páter Mikuláš a páter Šimon, piaristi 1673
2. Michal Bajmoczy 1674
3. MikulአMiriš 1678
5. Ján Benkovič 08.04.1680
6. Ján Pavlovský 1681
7. Pavol Ivičič 1713
8. Štefan Sovovič 1754
9. Štefan Kolarovič 1783
10. Sopini 1804 – dal postaviť kryté drevené schody do kostola
11. Joanes Konyptos 1831
12. Joanes Mazoch 1833
13. Michal Tománek 1837
14. Vojtech Szászik 1852
15. Theofil Váticsek 1853
16. Ján Lavešces 1854
17. Ján Súmrak 1856
18. Štefan Dlhoš 1903 – 1931
19. Ignác Chladný, administrátor 1931
20. Ján Kahay, farár Brusno, excurendo medzibrod administrátor 1936
21. Alojz Gocník, assesor, farár 1936
22. Dr. Jozef Kočner, administrátor 1951
23. Imrich Mokroš od 03.09.1951
24. Mikuláš Valach 1959- 1969
25. Albín Hrmo 1969
26. Jozef Pös od 01.10.1970
27. Jozef Caban  od 01.06.1985
28. Pavol Kandera  01.05.1990
29. Arnold Púchy 1990
30. Mgr. Vladimír Maslák administrátor od 01.07. 2000
31. PaedDr. Mgr. Branislav Dado, PhD., farár  01. 07. 2005 do 30. 06.2013
32. ThDr. Marián Bublinec, PhD., farár  od 01.07. 2013 do 31.06.2016
33. PaedDr. Mgr. Marek Veverka, farár  od 01.07.2016