KONTAKT

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Ondreja
Brusno 398
976 62 Brusno

Filiálka: Pohronský Bukovec

IČO: 31939007
DIČ: 2021203954
Číslo účtu v tvare IBAN: SK91 1100 0000 0026 2609 9654

PhDr. PaedDr. Mgr. Marek Veverka, MBA, farár
Telefón:
+421 48 419 4422
E-mail: brusno@fara.sk