Farská rada

Farská ekonomická rada

Farár farnosti potvrdil od 01. júla 2016 farskú radu, ktorá bola vymenovaná:

Predseda farskej ekonomickej rady PaedDr. Mgr. Marek Veverka, farár farnosti

Členovia:
Michal Živický
Mária Hláčiková
Mária Priškinová
Jozef Fronc
Ján Vaník

Štatút farskej ekonomickej rady

 

Farská pastoračná rada

predseda farskej pastoračnej rady PaedDr. Mgr. Marek Veverka, farár farnosti

Členovia:
Alojz Hermánek
Daniela Parobeková
Elena Badániová

František Chromek