Upratovanie kostola

Upratovanie kostola má na starosti Ružencové spoločenstvo (aktuálne upratovanie je v oznamoch)

1. Mária Hláčiková
2. Eva Ďuriančíková
3. Anna Plšková
4. Mária Hermánková
5. Magdaléna Vaníková
6. Marta Huťková
7. Melánia Cambelová
8. Eleonóra Lamperová
9. Margita Zázrivcová
10. Margita Vaňová
11. Anna Stolárová
12. Viera Dubecká
13. Anna Slabeciusová
14. Mária Slabeciusová
15. Božena Šnírerová
16. Darina Marková
17. Anna Homolová
18. Marta Samuelčíková
19. Viera Miklošová