Opustili nás

S nádejou na večný život sme v roku 2018 odprevadili:

Božena Krupová
Mária Bakošová

 

Pochovaní kňazi na našom cintoríne vo sv. Ondreji v Brusne

Plško  Ondrej                                    * 09.04.1906   + 10.09.1982

Balko  Michal, ThDr.                        * 01.03.1910   + 29.01.1965

Dlhoš Štefan                                     * 05.03.1865   + 22.04.1931

Tománek  Michal                             * 23.09.1781   + 11.02.1851

Valicsek  Teofil                                                           + 07.12.1853

Lanič  Ján                                                                    + 18.09.1855